שגרון

נענת הכדורים | ערבה לבנה | חרדל לבן | כרפס ריחני | לחך סגלגל | סביון פשוט | קיסוס החרש | אלון התבור | קיקיון מצוי | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | חצב מצוי | טיון דביק | ויתניה משכרת | אבטיח הפקועה | גרגרנית יונית

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון

שגרון