top of page

צרבת

ער אציל

צרבת

ער אציל
שם לטיני: Laurus nobilis L.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
ידועה עוד מימי המשנה כטובה להרחקת תולעי קיבה. טוב למניעת שלשולים ע"י שתיית מרתח המופק מהפירות והעלים. יעזור מאוד לריפוי פצעים ולשיכוך כאבי עצבים ופרקים, ע"י עיסוי המקום הרצוי בשמן המופק מהפירות. למניעת נשירה שיער יש לחפוף במרתח מהעלים. משרה מעליו תעזור לצמצום ריח זיעה. פירות הער נחשבים כטובים לחיזוק כוח הגברא, ע"י שתית משרה המופקת מהם.
אופן השימוש
מרתח, משרה, עיסוי חיצוני, שתיה וטינקטורות.
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

צרבת

bottom of page