top of page

מחלת ורידים

עירית גדולה

מחלת ורידים

עירית גדולה
שם לטיני: Asphodelus microcarpus Slazm & Viv.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
שמה העיברי של העירית במקורותינו מהתלמוד. תסייע לרגליים נפוחות ע"י כתישת השורשים המעובים והשמתם באמבט אדים. טובה מאד לשימוש בפצעים או בעיות חיצוניות כמו יבלות, פטריות, סדקים בעור ודלקות הנמצאות על העור, ע"י מריחת מיצי השורשים הדחוסים על מקום הפצע.
אופן השימוש
כתישה, עיבוי וטינקטורות.
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
השימוש בשורשים בלבד.
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
אלקלואידים , אנטרקינונים , גליקוזידים .

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

מחלת ורידים

bottom of page