כאבי גב

עזרר קוצני | פיגמית מגבששת |קיקיון מצוי | רתם המדבר| שבר לבן| שיזף מצוי| זוטה לבנה | סולנום שחור | גד השדה | פיגמית מגבששת | רתם המדבר |

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב

כאבי גב