טחול

ארכבית הצפרים | געדה מצויה | פיגם מצוי | פרגה צהבה | הגה מצוי | צלף קוצני |

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול

טחול