top of page

הסתידות עוקרים

עזרר קוצני

הסתידות עוקרים

עזרר קוצני
שם לטיני: Crataegus aronia (L.) Bosc. ex. DC.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
ידוע עוד מימי קדם בסגולותיו הטובות ללב. משרה מן הפרחים והפירות באלכוהול או במים תעזור להורדת לחץ דם, תמיס משקעים מדפנות כלי הדם, תעזור לחיזוק פעולות הלב ותסייע בהרחבת העורקים הכליליים. טוב לנשים המתקרבות אל "תקופת המעבר" ויסייע בהורדת גלי החום.
אופן השימוש
במשרה וטינקטורות.
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
גליקוזידים , פלבונואידים .

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

הסתידות עוקרים

bottom of page