top of page

פעילות ציטוטוקסית

פיגמית מגבששת

פעילות ציטוטוקסית

פיגמית מגבששת
שם לטיני: Haplophyllum tuberculatum (Forssek) Ad. juss.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
ידועה כטובה לעקרות ע"י שהייה באמבט אדים. לדלקות עיניים יש להכין טיפות ממוהל העלים הסחוטים יחד עם מים. טובה מאד לכאבי ראש ע"י הרחת הצמח. מרתח מהעלים יעזור בטפטוף לאף לכאבי ראש. גם עיסה מן הצמח הכתוש והדבקתה על הראש תסייע. טובה להורדת חום ע"י שטיפה במרתח המופק מן העלים. העלים הכתושים בתחבושת יעזרו מאוד לכאבים בגב.
אופן השימוש
מרתח, עיסה טרייה, אמבט אדים, מוהל וטינקטורות.
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
אלקלואידים , ליגנינים , פעילות אסטרוגנית , פעילות ציטוטוקסית , קומרין (אלקלואיד) .

bottom of page