top of page

ספונינים

רקפת מצויה

ספונינים

רקפת מצויה
שם לטיני: Cyclamen persicum Mill.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
פקעת הרקפת בעיקר ידועה בסגולותיה הרפואיות. מיץ מן הפקעת יעזור מאוד לטיפול בכאבי שיניים ע"י השמה על השן הכאובה. לריפוי גירויי עור ואקזמה ע"י מריחה על המקום הנגוע. לטיפול בבעיות הנמצאות ברחם ועקרות ע"י שתייתו. משרה מהפקעת הכתושה תסייע בעצירת שתן. לריפוי פצעים, כיבים ומורסות, תחבושת עם הפקעת הכתושה על הפצע תסייע מאוד. תחבושת זו תעזור גם לאיחוי מקום שבור ע"י חבישה עד שיקשיח, והמתנה של כשבועיים עד שלושה (תלוי בחומרת המקרה). תעזור גם לדלקות עיניים ע"י רתיחה מן הפקעת בשימוש כטיפות עיניים.
אופן השימוש
מרתח, חבישה, כתישה, משרה וטינקטורות.
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
ספונינים , ציקלמין (ספונון) .

bottom of page