top of page

סינפיטון

כתלה חריפה | נטופית רפואית

סינפיטון

כתלה חריפה
שם לטיני: Varthemia iphionoides. Boiss et Bl.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
העלים מועילים מאוד לחבישת פצעים. גם לשיכוך כאבי ראש, כאבי בטן והפחתת גזים יועילו עלי הצמח - בשתיית משרה ובלעיסה. טוב מאוד צמח זה לעיניים ע"י השמת משרה ממים קרים או בד אשר העלים עטופים בו ישירות על העין. טוב לשיכוך כאבים בכל הגוף הן חיצוניים והן פנימיים בשימוש באמבט אדים. טוב מאוד לתינוקות חולים בשימוש העלים ברתיחה ורחיצה של התינוק במים אלו - יש לכסות את התינוק לשם הזעה.
אופן השימוש
אמבט, רתיחה, כתישה, משרה, אכילה, משרה קרה וטינקטורה
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
גליקוזידים , ג'קובין , מסקילוז (רב סוכרים) , סינפיטון .

bottom of page