top of page

סינאמאלדהיד

קינמון

סינאמאלדהיד

קינמון
שם לטיני: Cinnamomum
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
אחד המחממים החזקים והוא אחד מסמני הקטורת. שתיית קינמון תעזור בהורדת רמת הסוכר אצל חולי סכרת. שתיית קינמון חלוט במים תעזור מאוד במקרים של שבעת וכל זיהום החזה. החומר הפעיל בקינמון קראוי סינאמאלדהיד והוא בעל מסיסות נמוכה במים.
אופן השימוש
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
יש להיזהר עם הקינמון הסיני שכן הוא מכיל קומרין. שמן אתרי של קינמון חריף ויגרום גירוי לעור ואסור במריחה.
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
סינאמאלדהיד .

מחקרים
https://en.wikipedia.org/wiki/Cinnamon

bottom of page