top of page

נרידורין

הרדוף הנחלים

נרידורין

הרדוף הנחלים
שם לטיני: Nerium oleander L.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
לא נרצה לכתוב באתר זה את השימוש אשר מופיע במקורותינו בהרדוף. אנו מתנצלים על זה. עץ רעיל ביותר, ואין להשתמש בו ללא ידע מוקדם. ניתן לקרוא על הצמח בלינקים המצורפים.
אופן השימוש
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
עץ רעיל ביותר ואין להשתמש בו.
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
אולנדרין , דיגיטלין (גליקוזיד) , נרידורין , נרין , קרבין .

bottom of page