top of page

גליקוזידים קרדיאליים

פתילת המדבר הגדולה

גליקוזידים קרדיאליים

פתילת המדבר הגדולה
שם לטיני: Calotropis procera (Ait.) Ait F.
שימוש רפואי ע"פ הרמב"ם
ידועה עוד מימים עברו ואף מוזכרת במסכת שבת. השורש היבש יוכל לסייע במקרים של נגעים בעור וצרעת, ומשמש גם כטיפול פנימי לדיזנטריה ושילשולים. ע"י מרתח מהמיץ החלבי של פתילת המדבר הגדולה, ומריחתו על הגוף לעזור מאוד להצטננות.
אופן השימוש
מרתח וטינקטורות.
*טינקטורה - משרה כהלית. מרתח - מים שרתחו עם הצמח. חליטה - צמח שמוכנס למים לאחר שרתחו.
אזהרות
אין להשתמש בעץ זה. מיצה החלבי עלול לגרום לתגובות אלרגניות ולדלקות עור.
טוב לקרוא מידע נוסף ויש להתיעץ עם רופא לפני השימוש.
חומרים פעילים
גליקוזידים קרדיאליים , הידרוקרבונים , כהל .

bottom of page