Image

צמחי מרפא לפי החומר הפעיל בצמח

מקורות המידע שלנו מתבססים על מסורת ארוכת שנים של הרמב"ם. זיהוי הבעייה הרפואית צריך להתבצע ע"י רופא מוסמך בלבד, וגם השימוש בצמחי מרפא הינו לפני התייעצות עם רופא.

אינדקס חומרים פעילים לפי א-ב