top of page

שמני אתריים

שמנים אתריים זה העניין שלנו.

הקבוצה מפיקה שמנים אתריים ברמה גבוהה ועל טהרת צמחי ארץ..

Desktop Copy 14_edited.png
Desktop Copy 9_edited_edited.png
Anchor 1

שמנים אתריים זה העניין שלנו.

הקבוצה מפיקה שמנים אתריים ברמה גבוהה ועל טהרת צמחי ארץ ישראל והעולם, מזה כ-18 שנה. למעשה הינה הקבוצה היחידה אשר מפיקה שמנים אתריים בכמות כזו בישראל בפרט ובמזרח התיכון בכלל. חומר הגלם אשר אנו משתמשים בו מגיע מהערבה בדרום ועד למושב נוב בצפון חלקות בשמים נוספות נמצאות באזור כפר אוריה וממכלול זה מופק השמנים בקבוצתינו.

יש לשים לב ולקרוא הרבה בטרם השימוש בשמנים אתריים וזאת מכיוון שחומרים אלו הינם עוצמתיים ומרוכזים מאוד. אנו תקווה שתופק תועלת והקלה למשתמשים בשמנים אלו.

את השמנים האתריים יש למהול בשמני נשא (שמני בסיס) כגון: זרעי ענבים, שמן שקדים, ושמן חוחובה, וזאת בריכוז של 10% שמן אתרי לבקבוק של שמן בסיס.

כל השמנים שנמכרים בחברתינו אינם מהולים כלל וללא שום תוספות.

bottom of page