top of page

צמחי מרפא לפי בעיה רפואית

אבססים

ארכבית הצפרים

ארכבית הצפרים

אבעבועות

שיזף מצוי | אוג הבורסקאים (סומק)

 שיזף מצוי | אוג הבורסקאים (סומק)

אוזניים (שמיעה חלשה, חירשות, כאבים)

גד השדה | אלת המסטיק | אזוב מצוי (זעתר) | חצב מצוי | הדס מצוי | ורבנה רפואית

גד השדה | אלת המסטיק | אזוב מצוי (זעתר) | חצב מצוי | הדס מצוי | ורבנה רפואית

איבוד הכרה

זקום מצרי | מרווה משולשת

זקום מצרי | מרווה משולשת

איבוד זיכרון

דודא רפואי | זקום מצרי | מרוה משלשת |

דודא רפואי | זקום מצרי | מרוה משלשת |

אין אונות

גרגרנית יונית

גרגרנית יונית

אנמיה

חומעה ורדה | דבקה זיפנית | חרחבינה מכחילה | אבטיח הפקועה | מרוביין מצוי |

חומעה ורדה | דבקה זיפנית | חרחבינה מכחילה | אבטיח הפקועה | מרוביין מצוי |

אסטמה (גנחת)

בוצין המדבר | ארכבית הצפרים | אלון התבור | בבונג זהב | אמיתה גדולה | מרוביין מצוי |

בוצין המדבר | ארכבית הצפרים | אלון התבור | בבונג זהב | אמיתה גדולה | מרוביין מצוי |

אפילפסיה

געדה מצויה | מליסה רפואית | ויתניה משכרת | רוש עקד | דודא רפואי | הדס מצוי | סולנום שחור

געדה מצויה | מליסה רפואית | ויתניה משכרת | רוש עקד | דודא רפואי | הדס מצוי | סולנום שחור

בלוטת המגן

דבקה זיפנית

דבקה זיפנית

בלוטת הערמונית

ערבה לבנה

ערבה לבנה

בלוטת התריס

חרדל לבן

חרדל לבן

בעיות בכבד

כסיה מדברית | אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה | דבקה זיפנית | כרפס ריחני | ירבוז מפשל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | סביון פשוט | ער אציל | פיגם מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | ורבנה רפואית | שוש קרח | לענת המדבר | פרגה צהבה | חרחבינה מכחילה | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | גדילן מצוי | סולנום שחור | גד השדה | מרוביין מצוי

 כסיה מדברית | אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה | דבקה זיפנית | כרפס ריחני | ירבוז מפשל |  מרוה משלשת | סרפד הכדורים | סביון פשוט | ער אציל | פיגם מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | ורבנה רפואית | שוש קרח | לענת המדבר | פרגה צהבה | חרחבינה מכחילה | צלף קוצני |  אבטיח הפקועה |  גדילן מצוי | סולנום שחור | גד השדה | מרוביין מצוי

בצקת

געדה מצויה | כרפס ריחני | ירקת החמור | חצב מצוי | חרחבינה מכחילה | ילקוט הרועים |

געדה מצויה | כרפס ריחני | ירקת החמור | חצב מצוי | חרחבינה מכחילה | ילקוט הרועים |

בקטריות

אכיליאה ריחנית | לענת המדבר |

 אכיליאה ריחנית | לענת המדבר |

ברונכיט

געדה מצויה | חרדל לבן | כרפס ריחני | חצב מצוי | טיון דביק | גדילן מצוי |

געדה מצויה | חרדל לבן | כרפס ריחני | חצב מצוי | טיון דביק | גדילן מצוי |

גידולים סרטניים

הרדוף הנחלים | ארכבית הצפרים | דבקה זיפנית | לחך סגלגל | טיון דביק | חרחבינה מכחילה | רוש עקד | ילקוט הרועים

הרדוף הנחלים | ארכבית הצפרים | דבקה זיפנית | לחך סגלגל | טיון דביק | חרחבינה מכחילה | רוש עקד | ילקוט הרועים

דיזנטריה

בוצין המדבר | אלת המסטיק | קיסוס החרש | פתילת המדבר הגדולה | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | עצבונית החרש | לענת המדבר | סירה קוצנית | הדס מצוי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית |

בוצין המדבר | אלת המסטיק | קיסוס החרש | פתילת המדבר הגדולה | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | עצבונית החרש | לענת המדבר | סירה קוצנית | הדס מצוי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית |

דיכאון, מרה שחורה

מליסה רפואית | אוג הבורסקאים (סומק) | ורבנה רפואית | שבר לבן | רוש עקד |

מליסה רפואית | אוג הבורסקאים (סומק) | ורבנה רפואית | שבר לבן | רוש עקד |

דימום בכיבה

פיגם מצוי | פרגה צהבה

פיגם מצוי | פרגה צהבה

דימום מהאף

סרפד הכדורים | נטופית רפואית | ילקוט הרועים

סרפד הכדורים | נטופית רפואית | ילקוט הרועים

דלקות בגרון

בוצין המדבר | ורד הכלב | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אלת המסטיק | לחך סגלגל | מרוה משלשת | אבגר צהוב | אלון התבור | אלון מצוי |אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | חצב מצוי | שוש קרח | שמר פשוט | צלף קוצני |

בוצין המדבר | ורד הכלב | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אלת המסטיק | לחך סגלגל | מרוה משלשת | אבגר צהוב | אלון התבור | אלון מצוי |אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | חצב מצוי | שוש קרח |  שמר פשוט | צלף קוצני |

דלקת בבלוטות

דושן שעיר | געדה מצויה | דודא רפואי |

דושן שעיר | געדה מצויה | דודא רפואי |

דלקת בלבלב

דבקה זיפנית

דבקה זיפנית

דלקת בלימפה

דבקה זיפנית

דבקה זיפנית

דלקת במערכת דרכי השתן

בוצין המדבר | דושן שעיר | משין גלילי | נענת הכדורים | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | גזר הגינה | דבקה זיפנית |חלמית מצויה | כרפס ריחני | יפרוק המדבר | כתלה חריפה | ירבוז מפשל | סרפד הכדורים | ער אציל | נטופית רפואית | אבגר צהוב | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | ורבנה רפואית | שוש קרח | טיון דביק | שבר לבן | רגלת הגנה | אבטיח הפקועה | אגרופירון זוחל | אמיתה גדולה | גרגרנית יונית | ילקוט הרועים | צתרה ורדה | אלמוות הכסף |

בוצין המדבר | דושן שעיר | משין גלילי | נענת הכדורים | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | גזר הגינה | דבקה זיפנית |חלמית מצויה | כרפס ריחני | יפרוק המדבר | כתלה חריפה | ירבוז מפשל | סרפד הכדורים | ער אציל | נטופית רפואית | אבגר צהוב | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | ורבנה רפואית | שוש קרח | טיון דביק | שבר לבן | רגלת הגנה | אבטיח הפקועה | אגרופירון זוחל | אמיתה גדולה | גרגרנית יונית | ילקוט הרועים | צתרה ורדה | אלמוות הכסף |

דלקת בסימפונות

בוצין המדבר | שיח- אברהם מצוי | גזר הגינה | שכרון זהב | לחך סגלגל | סרפד הכדורים | קיסוס החרש | חצב מצוי | פרגה צהבה | שמר פשוט | מרוביין מצוי

בוצין המדבר | שיח- אברהם מצוי | גזר הגינה | שכרון זהב | לחך סגלגל | סרפד הכדורים | קיסוס החרש | חצב מצוי | פרגה צהבה | שמר פשוט | מרוביין מצוי

דלקת חניכיים

אזוב מצוי (זעתר) | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אטד אירופי | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | זית ישראלי | גד השדה |

אזוב מצוי (זעתר) | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אטד אירופי | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | זית ישראלי | גד השדה |

דלקת מיתרי הקול

דבקה זיפנית

דבקה זיפנית

דלקת קרום המוח

שבר לבן

שבר לבן

דלקת ריאות

בוצין המדבר | משין גלילי | ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | ורבנה רפואית | חצב מצוי | שוש קרח | טיון דביק | צלף קוצני | הדס מצוי | זוטה לבנה | ילקוט הרועים | אלמוות הכסף | מרוביין מצוי |

בוצין המדבר | משין גלילי | ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | ורבנה רפואית | חצב מצוי | שוש קרח | טיון דביק | צלף קוצני | הדס מצוי | זוטה לבנה | ילקוט הרועים | אלמוות הכסף | מרוביין מצוי |

דלקת שקדים

אלון התבור | אלון מצוי |

אלון התבור | אלון מצוי |

הורדת חום

ארכבית הצפרים | ערבה לבנה | אלת המסטיק | געדה מצויה | כתלה חריפה | ירבוז מפשל | מליסה רפואית | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סביון פשוט | פיגם מצוי | פיגמית מגבששת | פתילת המדבר הגדולה | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ורבנה רפואית | שוש קרח | לענת המדבר |טיון דביק | חרצית עטורה |שבר לבן |זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית |

 ארכבית הצפרים | ערבה לבנה | אלת המסטיק | געדה מצויה | כתלה חריפה | ירבוז מפשל | מליסה רפואית | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סביון פשוט | פיגם מצוי | פיגמית מגבששת | פתילת המדבר הגדולה | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ורבנה רפואית | שוש קרח | לענת המדבר |טיון דביק | חרצית עטורה |שבר לבן |זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית |

היסטריה

נענת הכדורים | שכרון זהב | פיגם מצוי | ורבנה רפואית | עצבונית החרש | כף אוז ריחנית |

נענת הכדורים | שכרון זהב | פיגם מצוי | ורבנה רפואית | עצבונית החרש | כף אוז ריחנית |

הכשת נחש

הרדוף הנחלים | אלת המסטיק | געדה מצויה | עירית גדולה | פיגם מצוי | מתנן שעיר | אבגר צהוב | רקפת מצויה | בבונג זהב | זקום מצרי | חרחבינה מכחילה | אבטיח הפקועה | צתרה ורדה | געדה מצויה | עירית גדולה | פיגם מצוי | מתנן שעיר | רקפת מצויה | זקום מצרי | אבטיח הפקועה | צתרה ורדה |

הרדוף הנחלים | אלת המסטיק | געדה מצויה | עירית גדולה | פיגם מצוי | מתנן שעיר | אבגר צהוב | רקפת מצויה | בבונג זהב | זקום מצרי | חרחבינה מכחילה | אבטיח הפקועה | צתרה ורדה | געדה מצויה | עירית גדולה | פיגם מצוי | מתנן שעיר | רקפת מצויה | זקום מצרי | אבטיח הפקועה | צתרה ורדה |

הסתידות עוקרים

עזרר קוצני

עזרר קוצני

הצטננות (נזלת)

בוצין המדבר | ורד הכלב | חומעה ורדה | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | גזר הגינה | חלמית מצויה | חרדל לבן | ירקת החמור | לחך סגלגל | מרוה משלשת | קיסוס החרש | פתילת המדבר הגדולה | אלון התבור | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | שוש קרח | לענת המדבר | טיון דביק | לשון-פר סמורה | ויתניה משכרת | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שמר פשוט | שבר לבן | צלף קוצני | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | הדס מצוי | זוטה לבנה | זית ישראלי | חרוב מצוי | צתרה ורדה | גד השדה | מרוביין מצוי | ורד הכלב | בוצין המדבר | חומעה ורדה | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה | חרדל לבן | לחך סגלגל | מרוה משלשת | קיסוס החרש | פתילת המדבר הגדולה | ינבוט השדה |הגה מצוי | שבר לבן | גרגרנית יונית | הדס מצוי | חרוב מצוי | מרוביין מצוי |

בוצין המדבר | ורד הכלב | חומעה ורדה | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | גזר הגינה | חלמית מצויה | חרדל לבן | ירקת החמור | לחך סגלגל | מרוה משלשת | קיסוס החרש | פתילת המדבר הגדולה | אלון התבור | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | שוש קרח | לענת המדבר | טיון דביק | לשון-פר סמורה | ויתניה משכרת | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שמר פשוט | שבר לבן | צלף קוצני | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | הדס מצוי | זוטה לבנה | זית ישראלי | חרוב מצוי | צתרה ורדה | גד השדה | מרוביין מצוי | ורד הכלב | בוצין המדבר | חומעה ורדה | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה | חרדל לבן | לחך סגלגל | מרוה משלשת | קיסוס החרש | פתילת המדבר הגדולה | ינבוט השדה |הגה מצוי | שבר לבן | גרגרנית יונית | הדס מצוי | חרוב מצוי | מרוביין מצוי |

התקפי שיגעון

ירקת החמור | קיקיון מצוי | זיבהשיח- אברהם מצוי | ירבוז מפשל | מרוה משלשת | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק)

ירקת החמור | קיקיון מצוי | זיבהשיח- אברהם מצוי | ירבוז מפשל | מרוה משלשת | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק)

זיהום חידקי

דושן שעיר | ארכבית הצפרים | לחך סגלגל | ער אציל | שבת ריחני | בבונג זהב | ויתניה משכרת | שמר פשוט | גמא הפקעים | צתרה ורדה | גד השדה | דושן שעיר | לחך סגלגל | ער אציל | שבת ריחני | ויתניה משכרת | הפקעים | צתרה ורדה |

דושן שעיר | ארכבית הצפרים | לחך סגלגל | ער אציל | שבת ריחני | בבונג זהב | ויתניה משכרת | שמר פשוט | גמא הפקעים | צתרה ורדה | גד השדה | דושן שעיר | לחך סגלגל | ער אציל | שבת ריחני | ויתניה משכרת | הפקעים | צתרה ורדה |

חצבת

אוג הבורסקאים (סומק) | שיזף מצוי

אוג הבורסקאים (סומק) | שיזף מצוי

טחול

ארכבית הצפרים | געדה מצויה | פיגם מצוי | פרגה צהבה | הגה מצוי | צלף קוצני |

ארכבית הצפרים | געדה מצויה | פיגם מצוי | פרגה צהבה | הגה מצוי | צלף קוצני |

טחורים

בוצין המדבר | הרדוף הנחלים | נענת הכדורים | ארכבית הצפרים | חרדל לבן | לחך סגלגל | מרוה משלשת | שבת ריחני | אלון התבור | אלון מצוי | ינבוט השדה | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | אבטיח הפקועה | גדילן מצוי | ילקוט הרועים | גד השדה | שבר לבן | גדילן מצוי |

בוצין המדבר | הרדוף הנחלים | נענת הכדורים | ארכבית הצפרים | חרדל לבן | לחך סגלגל | מרוה משלשת | שבת ריחני | אלון התבור | אלון מצוי | ינבוט השדה | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | אבטיח הפקועה | גדילן מצוי | ילקוט הרועים | גד השדה | שבר לבן | גדילן מצוי |

טיהור מערכת הדם

כסיה מדברית | נענת הכדורים | ערבה לבנה | כרפס ריחני | פיגם מצוי | טיון דביק | זקום מצרי | חרחבינה מכחילה | צלף קוצני | ילקוט הרועים | מרוביין מצוי | כסיה מדברית | נענת הכדורים | ערבה לבנה | זקום מצרי | מרוביין מצוי |

כסיה מדברית | נענת הכדורים | ערבה לבנה | כרפס ריחני | פיגם מצוי | טיון דביק | זקום מצרי | חרחבינה מכחילה | צלף קוצני | ילקוט הרועים | מרוביין מצוי | כסיה מדברית | נענת הכדורים | ערבה לבנה | זקום מצרי | מרוביין מצוי |

טיפוס

פתילת המדבר הגדולה

פתילת המדבר הגדולה

טרשת ערקים

קיסוס החרש | עצבונית החרש | רוש עקד | קיסוס החרש | עצבונית החרש | רוש עקד |

קיסוס החרש | עצבונית החרש | רוש עקד | קיסוס החרש | עצבונית החרש | רוש עקד |

יבלות

הרדוף הנחלים | ארכבית הצפרים | אבגר צהוב | טיון דביק | הדס מצוי

הרדוף הנחלים | ארכבית הצפרים | אבגר צהוב | טיון דביק | הדס מצוי

כאב ראש

בוצין המדבר | כסיה מדבריתנענת הכדורים | שיח- אברהם מצוי | ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה | שכרון זהב | ירקת החמור | כתלה חריפה | מליסה רפואית | סביון פשוט | קיסוס החרש | פיגם מצוי | פיגמית מגבששת | פתילת המדבר הגדולה | קיקיון מצוי | בבונג זהב | ורבנה רפואית | לענת המדבר | סירה קוצנית | טיון דביק | הגה מצוי | חרצית עטורה | שמר פשוט | שבר לבן | רגלת הגנה | אבטיח הפקועה | הדס מצוי | זוטה לבנה | כף אוז ריחנית | גד השדה | מרוביין מצוי | כסיה מדברית | כתלה חריפה | סביון פשוט | פיגמית מגבששת | פתילת המדבר הגדולה | ורבנה רפואית | רגלת הגנה |

בוצין המדבר | כסיה מדבריתנענת הכדורים | שיח- אברהם מצוי | ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה | שכרון זהב | ירקת החמור | כתלה חריפה | מליסה רפואית | סביון פשוט | קיסוס החרש | פיגם מצוי | פיגמית מגבששת | פתילת המדבר הגדולה | קיקיון מצוי | בבונג זהב | ורבנה רפואית | לענת המדבר | סירה קוצנית | טיון דביק | הגה מצוי | חרצית עטורה | שמר פשוט | שבר לבן | רגלת הגנה | אבטיח הפקועה | הדס מצוי | זוטה לבנה | כף אוז ריחנית | גד השדה | מרוביין מצוי | כסיה מדברית | כתלה חריפה | סביון פשוט | פיגמית מגבששת | פתילת המדבר הגדולה | ורבנה רפואית | רגלת הגנה |

כאבי בטן

ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | ירבוז מפשל | אלון התבור | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | אטד אירופי | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | אמיתה קיצית | גרגרנית יונית | זוטה לבנה | חרוב מצוי | גד השדה | ירבוז מפשל | אטד אירופי | הגה מצוי | אמיתה קיצית | זוטה לבנה | חרוב מצוי |

ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | ירבוז מפשל | אלון התבור | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | אטד אירופי | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | אמיתה קיצית | גרגרנית יונית | זוטה לבנה | חרוב מצוי | גד השדה | ירבוז מפשל | אטד אירופי | הגה מצוי | אמיתה קיצית | זוטה לבנה | חרוב מצוי |

כאבי גב

עזרר קוצני | פיגמית מגבששת |קיקיון מצוי | רתם המדבר| שבר לבן| שיזף מצוי| זוטה לבנה | סולנום שחור | גד השדה | פיגמית מגבששת | רתם המדבר |

עזרר קוצני | פיגמית מגבששת |קיקיון מצוי | רתם המדבר| שבר לבן| שיזף מצוי| זוטה לבנה | סולנום שחור | גד השדה | פיגמית מגבששת | רתם המדבר |

כאבי רגליים

בוצין המדבר | מלוח קפח | חרדל לבן | סרפד הכדורים | עירית גדולה | נטופית רפואית | פתילת המדבר הגדולה | אוג הבורסקאים (סומק) | חרצית עטורה | גדילן מצוי | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | עירית גדולה | נטופית רפואית | חרצית עטורה |

 בוצין המדבר | מלוח קפח | חרדל לבן | סרפד הכדורים | עירית גדולה | נטופית רפואית | פתילת המדבר הגדולה | אוג הבורסקאים (סומק) | חרצית עטורה | גדילן מצוי | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | עירית גדולה | נטופית רפואית | חרצית עטורה |

כאבי שדיים

סולנום שחור

סולנום שחור

כאבי שינים

חומעה ורדה | נענת הכדורים | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | חרדל לבן | שכרון זהב | מרוה משלשת | עירית גדולה | קיסוס החרש | רקפת מצויה | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | חצב מצוי | ינבוט השדה | סירה קוצנית | טיון דביק | אטד אירופי | הגה מצוי | שבר לבן | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | שיזף מצוי | זית ישראלי | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | חומעה ורדה | נענת הכדורים | שכרון זהב | עירית גדולה | אטד אירופי | אמיתה גדולה |

חומעה ורדה | נענת הכדורים | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | חרדל לבן | שכרון זהב | מרוה משלשת | עירית גדולה | קיסוס החרש | רקפת מצויה | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | חצב מצוי | ינבוט השדה | סירה קוצנית | טיון דביק | אטד אירופי | הגה מצוי | שבר לבן | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | שיזף מצוי | זית ישראלי | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | חומעה ורדה | נענת הכדורים | שכרון זהב | עירית גדולה | אטד אירופי | אמיתה גדולה |

כאבי שרירים, התכווצויות שרירים

נענת הכדורים | שכרון זהב | מליסה רפואית | פיגמית מגבששת | חרצית עטורה | שבר לבן | אבטיח הפקועה | גמא הפקעים | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | גד השדה | שכרון זהב | מליסה רפואית | חרצית עטורה | גמא הפקעים |

נענת הכדורים | שכרון זהב | מליסה רפואית | פיגמית מגבששת | חרצית עטורה | שבר לבן | אבטיח הפקועה | גמא הפקעים | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | גד השדה | שכרון זהב | מליסה רפואית | חרצית עטורה | גמא הפקעים |

כוויות

בוצין המדבר | אוג הבורסקאים (סומק) | הדס מצוי

בוצין המדבר | אוג הבורסקאים (סומק) | הדס מצוי

כויות שמש

כף אוז ריחנית

כף אוז ריחנית

כלבת

נענת הכדורים | ירקת החמור

נענת הכדורים | ירקת החמור

כליות (אבנים, דלקת חול)

חומעה ורדה | משין גלילי | ארכבית הצפרים | אלת המסטיק | געדה מצויה | גזר הגינה | דבקה זיפנית | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | פיגם מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | עצבונית החרש | שוש קרח | סירה קוצנית | טיון דביק | לשון-פר סמורה | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שמר פשוט | רגלת הגנה | צלף קוצני | אמיתה גדולה | גדילן מצוי | גרגרנית יונית | ילקוט הרועים | אלמוות הכסף | חומעה ורדה | משין גלילי | לחך סגלגל | עצבונית החרש | לשון-פר סמורה | אמיתה גדולה |

חומעה ורדה | משין גלילי | ארכבית הצפרים | אלת המסטיק | געדה מצויה | גזר הגינה | דבקה זיפנית | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | פיגם מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | עצבונית החרש | שוש קרח | סירה קוצנית | טיון דביק | לשון-פר סמורה | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שמר פשוט | רגלת הגנה | צלף קוצני | אמיתה גדולה | גדילן מצוי | גרגרנית יונית | ילקוט הרועים | אלמוות הכסף | חומעה ורדה | משין גלילי | לחך סגלגל | עצבונית החרש | לשון-פר סמורה | אמיתה גדולה |

לב (מחלה, תעוקה)

עזרר קוצני | הרדוף הנחלים | שיח- אברהם מצוי | קורנית מקרקפת | ערבה לבנה | אזוב מצוי (זעתר) | מלוח קפח | דבקה זיפנית | מליסה רפואית | מרוה משלשת | אלון התבור | אלון מצוי | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | שוש קרח | לענת המדבר | שמר פשוט | שבר לבן | רגלת הגנה | אמיתה גדולה | דודא רפואי | זוטה לבנה | זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | אלמוות הכסף | מרוביין מצוי | ערבה לבנה |

עזרר קוצני | הרדוף הנחלים | שיח- אברהם מצוי | קורנית מקרקפת | ערבה לבנה | אזוב מצוי (זעתר) | מלוח קפח | דבקה זיפנית | מליסה רפואית | מרוה משלשת | אלון התבור | אלון מצוי | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | שוש קרח | לענת המדבר | שמר פשוט | שבר לבן | רגלת הגנה | אמיתה גדולה | דודא רפואי | זוטה לבנה | זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | אלמוות הכסף | מרוביין מצוי | ערבה לבנה |

לויקודרמה

אמיתה גדולה

אמיתה גדולה

לחץ דם

עזרר קוצני | ארכבית הצפרים | כרפס ריחני | מליסה רפואית | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | ער אציל | אלון התבור | אלון מצוי | אכיליאה ריחנית | עצבונית החרש | שוש קרח | טיון דביק | רתם המדבר | חרחבינה מכחילה | גמא הפקעים | גרגרנית יונית | זוטה לבנה | זית ישראלי | ילקוט הרועים | סולנום שחור | ער אציל | רתם המדבר | גמא הפקעים |

עזרר קוצני | ארכבית הצפרים | כרפס ריחני | מליסה רפואית | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | ער אציל | אלון התבור | אלון מצוי | אכיליאה ריחנית | עצבונית החרש | שוש קרח | טיון דביק | רתם המדבר | חרחבינה מכחילה | גמא הפקעים | גרגרנית יונית | זוטה לבנה | זית ישראלי | ילקוט הרועים | סולנום שחור | ער אציל | רתם המדבר | גמא הפקעים |

מחלות מין

זית ישראלי

זית ישראלי

מחלות נפש

מליסה רפואית | שמר פשוט | שבר לבן | כף אוז ריחנית

מליסה רפואית | שמר פשוט | שבר לבן | כף אוז ריחנית

מחלות עור

דושן שעיר | חומעה ורדה | כסיה מדברית | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | דבקה זיפנית | חלמית מצויה | יפרוק המדבר | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | עירית גדולה | סביון פשוט | ער אציל | קיסוס החרש | פיגם מצוי | מתנן שעיר | פתילת המדבר הגדולה | שבת ריחני | רקפת מצויה | קיקיון מצוי | בבונג זהב | ריחנית | חצב מצוי | לענת המדבר | טיון דביק | פרגה צהבה | | זקום מצרי לשון-פר סמורה אטד אירופי | ויתניה משכרת | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | רוש עקד | אמיתה גדולה | גדילן מצוי | הדס מצוי | סולנום שחור | גד השדה | דושן שעיר | יפרוק המדבר |

דושן שעיר | חומעה ורדה | כסיה מדברית | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | דבקה זיפנית | חלמית מצויה | יפרוק המדבר | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | עירית גדולה | סביון פשוט | ער אציל | קיסוס החרש | פיגם מצוי | מתנן שעיר | פתילת המדבר הגדולה | שבת ריחני | רקפת מצויה | קיקיון מצוי | בבונג זהב | ריחנית | חצב מצוי | לענת המדבר | טיון דביק | פרגה צהבה | | זקום מצרי לשון-פר סמורה אטד אירופי | ויתניה משכרת | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | רוש עקד | אמיתה גדולה | גדילן מצוי | הדס מצוי | סולנום שחור | גד השדה | דושן שעיר | יפרוק המדבר |

מחלות עצבים

דושן שעיר | שכרון זהב | ירקת החמור | לחך סגלגל | סרפד הכדורים | ער אציל | פיגם מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | ורבנה רפואית | לענת המדבר | טיון דביק | זקום מצרי | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | גמא הפקעים | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | סולנום שחור |

דושן שעיר | שכרון זהב | ירקת החמור | לחך סגלגל | סרפד הכדורים | ער אציל | פיגם מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | ורבנה רפואית | לענת המדבר | טיון דביק | זקום מצרי | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | גמא הפקעים | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | סולנום שחור |

מחלת ורידים

עירית גדולה

עירית גדולה

מיגרנה

יפרוק המדבר | מליסה רפואית | חרצית עטורה | סולנום שחור

יפרוק המדבר | מליסה רפואית | חרצית עטורה | סולנום שחור

מלנכוליה

נענת הכדורים | חרחבינה מכחילה

נענת הכדורים | חרחבינה מכחילה

מלריה

בבונג זהב

בבונג זהב

מעיים (דלקת, התכווצויות, כיב, תולעים)

בוצין המדבר | דושן שעיר | ורד הכלב | חומעה ורדה | כסיה מדברית | נענת הכדורים | ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה |גזר הגינה | חרדל לבן | לחך סגלגל | סביון פשוט | נטופית רפואית | רקפת מצויה | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | לענת המדבר | טיון דביק | פרגה צהבה | לשון-פר סמורה | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | אבטיח הפקועה | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | כף אוז ריחנית | גד השדה | מרוביין מצוי| לשון-פר סמורה |

בוצין המדבר | דושן שעיר | ורד הכלב | חומעה ורדה | כסיה מדברית | נענת הכדורים | ארכבית הצפרים | אזוב מצוי (זעתר) | געדה מצויה |גזר הגינה | חרדל לבן | לחך סגלגל | סביון פשוט | נטופית רפואית | רקפת מצויה | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | אכיליאה ריחנית | לענת המדבר | טיון דביק | פרגה צהבה | לשון-פר סמורה | הגה מצוי | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | אבטיח הפקועה | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | כף אוז ריחנית | גד השדה | מרוביין מצוי| לשון-פר סמורה |

מעיים (דלקת, התכווצויות, כיב, תולעים)

ירקת החמור | לענת המדבר

ירקת החמור | לענת המדבר

מערכת דרכי הנשימה

בוצין המדבר | כסיה מדברית | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אלת המסטיק | שכרון זהב | יפרוק המדבר | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | סביון פשוט | קיסוס החרש | פיגם מצוי | מתנן שעיר | נטופית רפואית | פתילת המדבר הגדולה | אכיליאה ריחנית |חצב מצוי | עצבונית החרש | שוש קרח | טיון דביק | פרגה צהבה | שמר פשוט | שבר לבן | רוש עקד | זית ישראלי | חרוב מצוי | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | מרוביין מצוי | מתנן שעיר |

בוצין המדבר | כסיה מדברית | ארכבית הצפרים | קורנית מקרקפת | אלת המסטיק | שכרון זהב | יפרוק המדבר | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | סביון פשוט | קיסוס החרש | פיגם מצוי | מתנן שעיר | נטופית רפואית | פתילת המדבר הגדולה | אכיליאה ריחנית |חצב מצוי | עצבונית החרש | שוש קרח | טיון דביק | פרגה צהבה | שמר פשוט | שבר לבן | רוש עקד | זית ישראלי | חרוב מצוי | כף אוז ריחנית | צתרה ורדה | מרוביין מצוי | מתנן שעיר |

מרה (אבנים, דלקת)

חומעה ורדה | כסיה מדברית | נענת הכדורים | לחך סגלגל | סרפד הכדורים | סביון פשוט | ורבנה רפואית | עצבונית החרש | שוש קרח | חרחבינה מכחילה | שיזף מצוי | זית ישראלי | מרוביין מצוי

 חומעה ורדה | כסיה מדברית | נענת הכדורים | לחך סגלגל | סרפד הכדורים | סביון פשוט | ורבנה רפואית | עצבונית החרש | שוש קרח | חרחבינה מכחילה | שיזף מצוי | זית ישראלי | מרוביין מצוי

סחרחורת

קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | זקום מצרי | גד השדה

קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | זקום מצרי | גד השדה

סחרחורת

נענת הכדורים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | מלוח קפח | גזר הגינה | חרדל לבן | לחך סגלגל | מרוה משלשת | ער אציל | נטופית רפואית | קיקיון מצוי | בבונג זהב | שוש קרח | לענת המדבר | סירה קוצנית | טיון דביק | חרצית עטורה | שמר פשוט | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | גרגרנית יונית | זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | גד השדה

נענת הכדורים | קורנית מקרקפת | אזוב מצוי (זעתר) | אלת המסטיק | געדה מצויה | מלוח קפח | גזר הגינה | חרדל לבן | לחך סגלגל | מרוה משלשת | ער אציל | נטופית רפואית | קיקיון מצוי | בבונג זהב | שוש קרח | לענת המדבר | סירה קוצנית | טיון דביק | חרצית עטורה | שמר פשוט | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | גרגרנית יונית | זית ישראלי | ילקוט הרועים | כף אוז ריחנית | סולנום שחור | גד השדה

סכרת

גמא הפקעים

גמא הפקעים

סכרת

דושן שעיר | געדה מצויה | מלוח קפח | כרפס ריחני | סרפד הכדורים | סביון פשוט | אלון התבור | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | סירה קוצנית | טיון דביק | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | הדס מצוי | זית ישראלי | גד השדה | דושן שעיר | געדה מצויה |

דושן שעיר | געדה מצויה | מלוח קפח | כרפס ריחני | סרפד הכדורים | סביון פשוט | אלון התבור | אלון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ינבוט השדה | סירה קוצנית | טיון דביק | חרחבינה מכחילה | שבר לבן | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | הדס מצוי | זית ישראלי | גד השדה | דושן שעיר | געדה מצויה |

עגבת

פיגם מצוי | פתילת המדבר הגדולה | רוש עקד | סולנום שחור |

פיגם מצוי | פתילת המדבר הגדולה | רוש עקד | סולנום שחור |

עויתות, פרכוסים

בוצין המדבר | נענת הכדורים | שכרון זהב | מליסה רפואית | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | עירית גדולה | פיגם מצוי | קיקיון מצוי | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ורבנה רפואית | חצב מצוי | ינבוט השדה | עצבונית החרש | לענת המדבר | שבר לבן | רוש עקד | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | גמא הפקעים | ילקוט הרועים | סולנום שחור | גמא הפקעים |

בוצין המדבר | נענת הכדורים | שכרון זהב | מליסה רפואית | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | עירית גדולה | פיגם מצוי | קיקיון מצוי | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | ורבנה רפואית | חצב מצוי | ינבוט השדה | עצבונית החרש | לענת המדבר | שבר לבן | רוש עקד | אבטיח הפקועה | אמיתה גדולה | גמא הפקעים | ילקוט הרועים | סולנום שחור | גמא הפקעים |

עיוורון

ארכבית הצפרים | אלמוות הכסף

ארכבית הצפרים | אלמוות הכסף

עיניים דלקת כאבים

בוצין המדבר | חומעה ורדה | כסיה מדברית | שיח- אברהם מצוי | חלמית מצויה | כרפס ריחני | שכרון זהב | ירקת החמור | כתלה חריפה | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | עירית גדולה | סביון פשוט | ער אציל | פיגם מצוי | פיגמית מגבששת | שבת ריחני | אבגר צהוב | רקפת מצויה | אלון התבור | קיקיון מצוי | אלון מצוי | בבונג זהב | ורבנה רפואית | סירה קוצנית | פרגה צהבה | אטד אירופי | רתם המדבר | צלף קוצני | שיזף מצוי | הדס מצוי | גד השדה | מרוביין מצוי

בוצין המדבר | חומעה ורדה | כסיה מדברית | שיח- אברהם מצוי | חלמית מצויה | כרפס ריחני | שכרון זהב | ירקת החמור | כתלה חריפה | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | עירית גדולה | סביון פשוט | ער אציל | פיגם מצוי | פיגמית מגבששת | שבת ריחני | אבגר צהוב | רקפת מצויה | אלון התבור | קיקיון מצוי | אלון מצוי | בבונג זהב | ורבנה רפואית | סירה קוצנית | פרגה צהבה | אטד אירופי | רתם המדבר | צלף קוצני | שיזף מצוי | הדס מצוי | גד השדה | מרוביין מצוי

עצירות

חומעה ורדה | כסיה מדברית | חלמית מצויה | לחך סגלגל | קיקיון מצוי | פרגה צהבה | הגה מצוי | שמר פשוט | שבר לבן | שיזף מצוי | חרוב מצוי | גד השדה

חומעה ורדה | כסיה מדברית | חלמית מצויה | לחך סגלגל | קיקיון מצוי | פרגה צהבה | הגה מצוי | שמר פשוט | שבר לבן | שיזף מצוי | חרוב מצוי | גד השדה

עצירות

געדה מצויה | אוג הבורסקאים (סומק)

געדה מצויה | אוג הבורסקאים (סומק)

עקיצת עקרב

קורנית מקרקפת | געדה מצויה | מליסה רפואית | עירית גדולה | פיגם מצוי | בבונג זהב | חרחבינה מכחילה | אבטיח הפקועה | הדס מצוי |

קורנית מקרקפת | געדה מצויה | מליסה רפואית | עירית גדולה | פיגם מצוי | בבונג זהב | חרחבינה מכחילה | אבטיח הפקועה | הדס מצוי |

פצעים בפה ובלשון

אזוב מצוי (זעתר) | מרוה משלשת | בבונג זהב | הגה מצוי | חרוב מצוי | גד השדה

אזוב מצוי (זעתר) | מרוה משלשת | בבונג זהב | הגה מצוי | חרוב מצוי | גד השדה

פרקים (דלקת, התכווצויות, כאבים)

בוצין המדבר | דושן שעיר | משין גלילי | נענת הכדורים | שיח- אברהם מצוי | קורנית מקרקפת | ערבה לבנה | אלת המסטיקאלת המסטיק | געדה מצויה | מלוח קפח | חרדל לבן | כרפס ריחני | שכרון זהב | ירקת החמור | יפרוק המדבר | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | סביון פשוט | ער אציל | פיגם מצוי | המדבר | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | לענת המדבר | טיון דביק | רתם המדבר | הגה מצוי | חרצית עטורה | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | הדס מצוי | זית ישראלי | ילקוט הרועים | סולנום שחור | צתרה ורדה | גד השדה | מרוביין מצוי | משין גלילי |

בוצין המדבר | דושן שעיר | משין גלילי | נענת הכדורים | שיח- אברהם מצוי | קורנית מקרקפת | ערבה לבנה | אלת המסטיקאלת המסטיק | געדה מצויה | מלוח קפח | חרדל לבן | כרפס ריחני | שכרון זהב | ירקת החמור | יפרוק המדבר | לחך סגלגל | מרוה משלשת | סרפד הכדורים | סביון פשוט | ער אציל | פיגם מצוי | המדבר  | קיקיון מצוי | אוג הבורסקאים (סומק) | בבונג זהב | אכיליאה ריחנית | חצב מצוי | לענת המדבר | טיון דביק | רתם המדבר | הגה מצוי | חרצית עטורה | צלף קוצני | אבטיח הפקועה | שיזף מצוי | גרגרנית יונית | הדס מצוי | זית ישראלי | ילקוט הרועים | סולנום שחור | צתרה ורדה | גד השדה | מרוביין מצוי | משין גלילי |

פרקינסון

שבר לבן

שבר לבן

צהבת

חומעה ורדה | כסיה מדברית | משין גלילי | אלת המסטיק | געדה מצויה | דבקה זיפנית | ירקת החמור | סרפד הכדורים | עירית גדולה | סביון פשוט | ער אציל | קיסוס החרש | אבגר צהוב | רקפת מצויה | חצב מצוי | עצבונית החרש | שוש קרח | לענת המדבר | רוש עקד | אבטיח הפקועה | גדילן מצוי | הדס מצוי | סולנום שחור | מרוביין מצוי

חומעה ורדה | כסיה מדברית | משין גלילי | אלת המסטיק | געדה מצויה | דבקה זיפנית | ירקת החמור | סרפד הכדורים | עירית גדולה | סביון פשוט | ער אציל | קיסוס החרש | אבגר צהוב | רקפת מצויה | חצב מצוי | עצבונית החרש | שוש קרח | לענת המדבר | רוש עקד | אבטיח הפקועה | גדילן מצוי | הדס מצוי | סולנום שחור | מרוביין מצוי

צינון

מרוביין מצוי

מרוביין מצוי

צפדינה

טיון דביק | פרגה צהבה | חרחבינה מכחילה

טיון דביק | פרגה צהבה | חרחבינה מכחילה

צרבת

ער אציל

ער אציל
bottom of page