ספינל

  • נוסחה כימית: MgAl2O4
  • קשיות: 8ידועה כמחדשת אנרגיה ועוזרת מאד להתמודד עם מצבי אבדן. התכונה המייחדת אותה משאר האבנים שהיא מעצימה כל דבר חיובי בחיים ולא נותת שום כוח למחשבה שלילי. הנושה אבן זו ירגיש וישדר אעננות זוהרת.

אופן השימוש:  בנשיאה וכתכשיט רפואי.

אין אנו מתימרים להיות האורים ותומים של תורת הקריסטלים הנפלאה, תמיד טוב לקרוא מידע נוסף וגם להתיעץ עם גמולוג לגבי חומרים אשר יתכן ונמצאים גם באבן זו.ספינל
photograph from the Wikimedia Commons.