רודונייט

  • נוסחה כימית: (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3
  • קשיות: 5.5-6.5אבן חשובה לעבודה על צ'אקרת הלב ותמשוך את תדר האהבה למישור הארצי. טובה לאוהבים בלתי נאהבים וזאת ע"י תכונתה להעלות רמת הערכה העצמית. נחשבת במקורותינו לטובה לנשיאה במהלך משפט או כל התנהלות עסקית אחרת.

אופן השימוש:  בנשיאה וכתכשיט רפואי.

אין אנו מתימרים להיות האורים ותומים של תורת הקריסטלים הנפלאה, תמיד טוב לקרוא מידע נוסף וגם להתיעץ עם גמולוג לגבי חומרים אשר יתכן ונמצאים גם באבן זו.רודונייט
photograph from the Wikimedia Commons.