עשבי ארץ ישראל - בית הספר לרפואת העשבים

אנו בעשבי ארץ ישראל מאמינים בכוחם של הצמחים והמינרלים בכדור הארץ לתת מזור לתחלואי האדם ולרומם את רוחו.

כל המרשמים, צמחי המרפא והמינרלים אצלנו עברו זיהוי ודאי על פי תורת הרמב"ם וחכמי העולם העתיק.מוצרים נבחרים